2008/03/18

Kulturbarbaren

Kulturbarbaren är och kommer bli den plats där jag samlat de flesta s. k. recensioner jag har skrivit de senaste åren. Alltså egentligen ingen nyhet, utan bara en liten parantes. Och namnet är kanske ironigenerationens svar på humor.

A person called a philistine is said to despise or undervalue art, beauty, intellectual content, and spiritual values.

Inga kommentarer: