2008/05/06

Fulla med spring

För nu så har flugsnapparen kommit och magnolian blommar på gården. En exploderande grönska har ersatt kala grenar och hård, torr jord. Kanske kommer de varma, dammiga vindarna ända från Afrika. Och helt säkert är det en ny årstid.

Inga kommentarer: