2008/05/26

It’s a wild world

Som en hård spark i magen, som en hand som kramar hjärtat. Som en häftig inandning, is mot pannan eller ett steg för nära stupet. Ibland kan det mest banala träffa hårdast.

Inga kommentarer: