2009/09/23

Insändare ur juniutgåvan av tidningen Språk, s. 73

Fråga: Vi undrar över användningen av asterisk som markör för att inom texten ställa sig utanför texten och kommentera densamma. Detta är vanligt på internet. Ett par exempel är Jag är lycklig. *sjunger*; Jag är lycklig. *lögn*. Hur ställer sig Språkrådet till ett sådant användande?
– MEDARBETARNA PÅ KONTORET SKOGEN

Svar: Denna typ av användning kan jämföras med regianvisningar i pjäser, till exempel rodnar, skrattar. Det kan behövas i dialogisk text som en chatt, för att man där vill uttrycka sig kortfattat. Men chatt och liknande ligger lite utanför vad vi på Språkrådet tycker att man bör normera eller reglera.

3 kommentarer:

annahita sa...

haha! aporna har skrivit insändare!!

Karin sa...

haha jaa! jag ba *sätter kaffet i vrångstrupen* när jag läste insändaren!

Maria sa...

^____^