2008/02/05

Bussfunderingar

* “Smaken är som baken” är ett totalt ologiskt uttryck. Ja, men den är ju delad, säger den som försöker förklara. Ja, precis, delad: vi delar samma smak. Baken är delad i två skinkor, men de tillhör samma bak och samma smak. Därför kan man egentligen endast använda uttrycket när två personer tycker likadant om någonting. Fullständigt logiskt.

* “Självkostnadspris”, vadå? Alla kostnader jag betalar, betalar jag själv, så vad är det för skillnad på ett vanligt pris och ett självkostnadspris, om man bara ser till ordets betydelse?

Inga kommentarer: